De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

Terugblik op de afgelopen week

De APX-prijzen waren stabiel. Vrijdag 17 juli waren de prijzen relatief hoog door het bewolkte weer. In het weekend bleven de ochtenduren rond de 25 €/MWh. De middaguren in het weekend tot en met gisteren waren vrijwel gelijk aan elkaar. Ook op de onbalans was het rustig en de prijzen stonden onder het APX-niveau.

Ook de daggasprijs bleef stabiel met prijzen tussen de 4,4 en 4,8 €ct/m3. Dit kwam door het niet al te zomerweer en de LNG-schepen die met regelmaat aanmeren Dit zorgde dat het aanbod goed op orde bleef. Gazprom maakte gebruik van gas dat ze hebben opgeslagen in de Bergermeer-opslag om de gasstromen naar Duitsland op niveau te houden. Dit gebeurde ook tijdens het onderhoud aan de Yamal-pijpleiding en naar verwachting ook zo lang de NordStream-leiding eruit ligt tot 26 juli.

De oliemarkt had dinsdag een kleine opleving nadat de Europese leiding een akkoord hadden bereikt over de meerjarenbegroting en het corona herstelfonds. Daarnaast zijn er positieve signalen over meerdere COVID19-vaccins waardoor de olieprijs weer op het niveau van begin maart wordt verhandeld.

De emissierechten markt had juist te maken met een daling van de prijs. Nadat de prijs boven de €30,- was gekomen, wat niet onderbouwd kon worden met fundamentele signalen uit de markt zakte de prijs deze week weer terug. De lange termijnprijzen voor elektriciteit en gas daalden mee met de prijs van de emissierechten.

De steenkoolprijs behaalde woensdag het hoogste niveau in ruim vijf maanden. Steeds meer produceren zetten de steenkoolproductie op een lager pitje. Dit wordt veroorzaakt door de lage gasprijzen en de hoge emissierechten prijzen. De vraag naar steenkool is beperkt, het risico tot krapte is daardoor klein.

Vooruitblik op elektriciteit

Wat denken wij dat er de komende week op de elektriciteitsmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

Voor de korte termijn verwachten wij een stabiele APX-prijs met ruimte voor een daling. De komende week zal het harder waaien en zal er minder zon zijn. Door de hogere windproductie zullen de prijzen in de ochtend en avond lager uitvallen. Aan de vraagzijde zal er ook weinig veranderen. De temperaturen in West-Europa geven weinig aanleiding voor een significant airco gebruik. De beschikbaarheid van de Franse kerncentrales neemt langzaam weer toe.

Lange termijnmarkt

Voor de lange termijn elektriciteitsprijs verwachten wij een lichte daling. Hierbij kijken wij vooral naar de prijs voor emissierechten; als het weinig kost om de emissies te compenseren die vrijkomen bij de opwek van elektriciteit, dan is het eindproduct logischerwijs ook goedkoper. Meerdere experts geven aan dat onder de huidige omstandigheden een prijs tussen de 22 en 25 €/ton CO2 realistisch is. Hierdoor kunnen de prijzen van elektriciteit nog verder dalen.

Vooruitblik op gas

Wat denken wij dat er komende week op de gasmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

De daggasprijs blijft naar verwachting rond het huidige niveau. In Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje en Nederland worden de komende week 15 schepen verwacht. De gastoevoer via de NordStream-leiding komt weer terug en daardoor is er minder export van Nederland naar Duitsland nodig.

Lange termijnmarkt

Op de gasmarkt is de injectiebehoefte de komen de maanden belangrijk. Door onderhoud aan Russische pijpleidingen en geannuleerde LNG-leveringen vanuit de VS zijn de Europese gasvoorraden in juni en juli minder snel vol gelopen dan de maanden ervoor. In Duitsland zijn de voorraden zelfs afgenomen. De voorraden zitten momenteel voor 83% vol. In augustus en september worden de voorraden verder aangevuld.