De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

marktupdate

Terugblik op de afgelopen week

Op de TTF-beurs is de daling van de prijs van daggas omgeslagen in een (lichte) stijging. Dit is veroorzaakt doordat er minder Noors gas beschikbaar was wegens onderhoud en er minder LNG aanvoer was, hiernaast begonnen de gascentrales ook meer naar gas te vragen omdat er minder wind stond maar er wel voldoende elektriciteit geproduceerd diende te worden. De dalende prijzen in de EU zorgen ervoor dat het prijsverschil met Azië groter wordt en daarom gaan er nu meer LNG-schepen richting Azië. De prijzen voor de winter dalen licht, vooral door de dalende olie-, steenkool-, en emissierechtprijzen.

Op de APX beurs was de prijs van elektra al laag, maar dit is nog verder gedaald. Dit komt door het koelere weer, waardoor er minder vraag was. Het is zelfs voorgekomen dat de peakprijzen onder de offpeakprijzen lagen. De oorzaak hiervan was de grote hoeveelheid duurzame productie en de import van buurlanden. Hiernaast is de angst dat er problemen zullen zijn met de koeling van centrales voorbij gezien het niet meer zo warm is.

Bij de lange termijnprijzen was wat beweging. De olieprijzen hadden een korte opleving nadat de OPEC landen hadden besloten de productiebeperking te verlengen met 9 maanden. Gelukkig is de markt hierna weer gedaald door de grote olievoorraad van Amerika. De prijs van emissierechten steeg even door wat speculatie, maar ook deze zakte weer terug.

Vooruitblik op gas

Wat denken wij dat er komende week op de gasmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

Voor de TTF-daggas verwachten wij stabiele prijzen. Het laagste prijsniveau in jaren is aangetikt. Er was wat minder aanvoer en koeler weer, dit zorgde voor een correctie omhoog maar naar verwachting zal deze prijsstijging niet doorzetten. De ergste hitte is voorbij, het blijft mooi weer, maar de temperaturen blijven normaal en daarnaast zullen we meer wind krijgen. De vraag voor gas om de gasvoorraden bij te vullen neemt af. Momenteel zitten de voorraden nu voor 78% vol en dat is rond winterniveau.

Lange termijnprijzen

Voor de lange termijn gasprijs verwachten wij een daling. Dit zal worden veroorzaakt door een stagnerende economische groei, dit zal meer invloed hebben op de prijs dan de afbouw van de Groningse gasproductie en de geopolitieke spanningen. Om deze reden verwachten wij een daling van de prijs.

Vooruitblik op elektriciteit

Wat denken wij dat er de komende week op de elektriciteitsmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

De APX-markt zal naar verwachting stabiel blijven. Wij verwachten lage prijzen mede omdat er geen angst meer is voor koelwaterproblemen. Deze angst is weggenomen omdat het niet meer zo warm is als het vorige week was.

Lange termijnprijzen

Wij verwachten voor de lange termijn elektra prijzen een lichte daling. Dit zal worden veroorzaakt door de dalende grondstofprijzen en de groei van duurzame productie. Dat zal zwaarder wegen dan de aangekondigde productievermindering die door de OPEC landen is ingesteld.