De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

wind

Terugblik op de afgelopen week

Afgelopen zondag werd de wind halverwege de ochtend een stuk sterker. Dit zorgde ervoor dat de onbalans prijzen zeven uur negatief waren. De grote zon- en windproductie zorgde dat Tennet tussen half 11 en 4 uur afgeregeld noodvermogen moest afroepen. De gemiddelde APX rond de 5 €/MWh en dat is erg laag, de onbalans was niet onverwacht daardoor. De grote windproductie zorgde ervoor dat de stroomproductie groter was dan van tevoren werd voorzien. Daarnaast hadden de producenten niet de middelen om de overproductie weg te nemen. Vanaf dinsdag werden de APX prijzen weer wat hoger. Dinsdagochtend diende Tennet zelfs opregelend noodvermogen af te roepen, door de windproductie die volledig was weggevallen. Daarnaast was op dinsdag en woensdag de ochtend- en avondpiek te zien die wij tot en met februari ook zagen. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk de versoepeling van de corona-maatregelen.

De daggasprijs is deze week ook voorzichtig aan het oplopen. In West-Europa worden dit weekend lage temperaturen voorspeld, waardoor de gasprijs deze week wat op is gaan lopen. Ook het verwachte onderhoud en een storing in enkele Noorse gasvelden zorgden ervoor dat de prijzen stegen.

Op het lange termijn was er weinig beweging te zien door het gebrek aan richtinggevend nieuws. Uit onderzoek van verschillende Europese landen blijkt dat de vraag naar elektriciteit 5 tot 10 % lager blijft dan het gemiddelde, zolang de 1,5 meter samenleving blijft bestaan.

Gas beweegt al enkele weken binnen een beperkte bandbreedte. De gasmarkt is hoofdzakelijk gericht op de snelheid waarmee de gasvoorraden vollopen. In mei is er 35% minder LNG vanuit de VS naar Europa gekomen dan in april. Het LNG uit Qatar is wel weer toegekomen. In het totaal was er maar 10% minder import. Tot nu toe heeft Europa 3% meer gas ontvangen dan vorig jaar. Door de geannuleerde leveringen de komende maanden zal dit waarschijnlijk niet verder groeien.

De olieprijs is flink gestegen deze weken, woensdag was de prijs boven de 40 $/vat en dat prijsniveau hebben we al drie maanden niet gezien. Het American Petroleum Institute (API) en de U.S. Energy Information Administration (EIA) lieten een afname zien van de olievoorraden van respectievelijk 0,5 miljoen en 2,1 miljoen vaten, waar rekening was gehouden met een toename van 3 miljoen vaten. Vanuit het OPEC+-verband komen positieve signalen over het verlengen van de huidige productiebeperkingen.

De steenkoolprijs is sinds dit weekend ook gaan stijgen, met bijna $3. Deze prijsstijging is veroorzaakt door het instorten van de belangrijke spoorburg Murmansk in Rusland. De export vanuit lokale steenkolenmijnen kwam daardoor stil te liggen. Het herstel van de brug zal naar verwachting nog enkele weken tot maanden duren.

Vooruitblik op elektriciteit

Wat denken wij dat er de komende week op de elektriciteitsmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

De windproductie heeft op de APX-prijzen een drukkender effect dan de zonproductie. Ook in Duitsland is de wind een belangrijke prijsdrijver. De komende dagen wordt windkracht 4 à 5 voorspeld en daarom verwachten wij een iets lager prijsniveau dan de afgelopen dagen.

Vooruitblik op gas

Wat denken wij dat er komende week op de gasmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

Voor het korte termijn zijn de prijzen weer stabieler geworden. De daggasprijs is door de lagere temperaturen weer wat opgelopen en deze stijging zal naar verwachting de komende dagen doorzetten. Tot medio volgende week zal het geen 20 graden meer zijn, dit zorgt ervoor dat de prijzen naar verwachting te weinig ruimte hebben om te dalen. Het LNG-vooruitzicht is momenteel wel onzeker. Komende weken zullen er 20 tankers aankomen, maar dit kan ook een tussenstop naar andere oorden zijn. Het smeltende ijs in Rusland zorgt dat de noordelijke vaarroute naar Azië toe weer vaarbaar is.

Lange termijnprijzen

Voor de lange termijn weten wij nog steeds niet zo goed wat we kunnen verwachten. Het grootste onderhoud naar de Noorse gasvelden is in september waardoor er bijna 4 miljard m3 niet beschikbaar is. De Europese voorraden zullen dan waarschijnlijk zeer goed gevuld zijn, waardoor het weinig impact zal hebben op de prijs. In juni t/m augustus is de Noorse aanvoer rond de 200 miljoen m3 lager als gevolg van het onderhoud.

De huidige olieprijs zorgt dat Amerikaanse schalieolieproducten hun productie zullen verhogen. De productie was beperkt vanwege economische redenen. De markt kijkt vooral naar de OPEC+-ontwikkelingen. Rusland houdt zich aan de productiebeperkingen, maar ziet hier liever geen verlenging van. Of dat gebeurd is afwachten tot de nieuwe vergadering is.