De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

marktupdate

Terugblik op de afgelopen week

De daggasprijs was afgelopen week erg laag, dit werd veroorzaakt door het lange Hemelvaartweekend, een lang bank holiday-weekend in Engeland, veel zon en veel wind. Maandag was er echter een flinke stijging doordat de Russische gas aanvoer via Polen naar Duitsland ineens stevig afnam. Een lang lopend termijn van Gazprom voor het gebruik van de Yamal-pijpleiding tussen West-Siberië en Duitsland. Met dit prijsniveau is het duur om Russisch gas te exporteren, de fluctuaties in de export zullen nog wel even aanblijven.Gazprom heeft van juni tot eind september transportcapaciteit gereserveerd op de pijpleiding. Tot die tijd is het onzeker hoeveel Russisch gas er via deze pijpleiding getransporteerd zal worden. De prijsschok van maandag zakte dinsdag weer weg en woensdag waren de prijzen weer terug op het lage niveau.

Op de APX-markt gebeurde weinig spannends. Zoals tegenwoordig normaal worden de prijzen gestuurd door de zon en de wind. Afgelopen weekend waren de spotprijzen wederom laag wegens wegens de stevige wind- en zonproductie. In de middagen zijn negatieve prijzen aangetroffen. Op zondag was de prijs van middernacht tot 17.00 uur gemiddeld – 5,18 €/MWh. Door de dure avonduren is de gemiddelde dagprijs wat hoger uitgevallen.

De daling van de korte termijncontracten van gas trokken ook de lange termijncontracten mee naar beneden. Hoe verder de termijnen in de toekomst liggen, hoe minder de daling in de prijs is. De termijncontracten voor 2021 en verdere jaren hebben weinig beweging, dit ondersteunt de gedachte dat de markt momentel weinig fundamentele signalen opvangt voor een grote prijsverandering. Deze contracten volgen de 2020-contracten tot er een realistische inschatting gemaakt kan worden van de vraag-en-aanbodcurve voor de lange termijn.

De elektra contracten fluctueerde ook op de markt. Gedurende de dag zijn de prijsbewegingen aanzienlijk. Week-op-week is er geen duidelijke lijn in de ontdekken. Emissierechten zijn gaan stijgen door het beperkte aanbod emissierechten die in de Hemelvaartsweek zijn geveild. De olieprijs lijkt een nieuw evenwicht gevonden te hebben. De marktkenners vinden dit echter een merkwaardig evenwicht gezien de prijs hoger ligt dan de marktsituatie rechtvaardigt. De productie ligt hoger dan de vraag, de toename van het overaanbod neemt daarentegen wel af.

Vooruitblik op elektriciteit

Wat denken wij dat er de komende week op de elektriciteitsmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

De komende week zal het prijsverloop op de APX markt blijven zoals het momenteel is. Er is geen aanleiding dat dit patroon doorbroken zal worden.

Lange termijnprijzen

Duitsland heeft momenteel de grootste invloed op de prijsontwikkelingen bij emissierechten en steenkool door de discussies over het sluiten van de kolencentrales. Via wetgeving moet geregeld worden wat de maximale compensatie is voor de eigenaren van de centrales en hoe hoog deze compensatie is als eigenaren de centrale eerder sluiten dan wettelijk verplicht is. Er is een lobbygroep aan het pleiten dat de emissierechten behorende bij de centrales op hetzelfde moment uit de markt gehaald moeten worden. Indien hier geen goede balans in wordt gevonden zal de prijs voor de emissierechten de komende jaren gedrukt worden omdat de vraag afneemt.

Vooruitblik op gas

Wat denken wij dat er komende week op de gasmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

Voor de gasprijs blijft het onzeker wat de prijzen gaan doen. De grootste vraag die momenteel speelt is of de daggasprijs negatief kan worden. In algemeen opzicht is dit zeker mogelijk, op korte termijn zien wij dit nog niet gebeuren. Zolang de gasvoorraden niet vol zitten, zullen de producenten geen geld betalen om van hun gas af te komen. Indien de huidige aanvoer blijft tot augustus is de kans groot dat wij dan wel negatieve prijzen gaan zien. Naar verwachting zal de prijs dit Pinksterweekend opnieuw een daling laten zien.

Voor eind volgende week worden vier LNG-tankers verwacht bij de Gate-terminal. Dit zal in de voorraden gaan, of naar Duitsland worden geëxporteerd indien daar een tekort is aan Russisch gas. In Noorwegen is het onderhoud aan twee gasvelden 28 mei afgerond. Dit zorgt voor een toename van 50 miljoen m3 gas per dag op het Europese gasnet.

Lange termijnprijzen

Ook voor de lange termijn handhaven de prijsverwachting op onzeker. Op de gasmarkt zien we daalruimte voor de winterprijzen. Sinds 1 april is het voorste maandcontract 40% van haar waarde kwijtgeraakt. en het contract voor kwartaal drie ongeveer 30%. Het wintercontract verloor slechts 5% gezien de voorraden nu al voor 66% zijn gevuld en dat is stukken hoger dan het vorig jaar was. De kans bestaat dat het wintercontract nog goedkoper zal worden. De LNG-leveringen van Amerika die wegvallen worden opgevangen door Angola en Nigeria die Europa als hun laatste toevluchtsoord zien. Ook vanuit Rusland – de belangrijkste producent voor Nederland – blijft de aanvoer op peil.