De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

Zon
Zon

Afgelopen week

Gas 11 Mei18 MeiElektriciteit11 Mei18 Mei
TTF Daggas35.3631.90Base Jun 2390.9985.55
TTF Jun 2335.0029.78Peak call 24140.10134.96
TTF call 2456.0949.60Base call 24134.60125.58

Negatieve uurprijzen door grote opwek uit zon!!

Vorige week zette de neerwaartse trend van gasprijzen zich voort, zoals blijkt uit een daling van zowel de juni- als juli 2023 TTF-contracten met €3,8, die respectievelijk werden afgesloten op 32,8 €/MWh en 33,2 €/MWh. Er was echter een stijging van de koolstofprijzen voor december 2023. De EUA-prijzen stegen met €3,5 naar 88,5 €/EUA. Mede als gevolg van de daling van de gasprijzen daalden ook de Nederlandse stroomcontracten voor de komende maanden. Het Nederlandse baseload contract voor juni daalde met €1,3 naar 89,2 €/MWh, terwijl het contract voor juli een grotere daling liet zien van €3,8 naar 92,5 €/MWh.

Gedurende de vorige week was de opwekking van zonne- en windenergie matig gedurende de meeste weekdagen, maar kende een aanzienlijke toename in het weekend. Als gevolg hiervan was de uurlijkse spotprijs vier opeenvolgende uren negatief op zaterdag. Wat wijst op een overschot aan energieaanbod in Nederland, zelfs na export van elektriciteit naar buurlanden. De gemiddelde wekelijkse Nederlandse spotprijs bedroeg 93,6 €/MWh, wat €1 lager is dan de voorgaande week.

De prijzen van gas en elektriciteit voor de maand juni konden de afgelopen maand dalen, omdat de vraag door oplopende temperaturen is afgenomen en er grote hoeveelheden duurzaam opgewekte energie beschikbaar zijn. Als deze omstandigheden zo blijven, bestaat de kans dat de prijzen nog iets verder dalen. Pas bij temperaturen van ongeveer 25 graden Celsius is er een keerpunt, dan is er namelijk weer meer energie nodig voor koeling. Door geplande werkzaamheden zal er aankomende week minder gas uit Noorwegen beschikbaar zijn, door een gezonde aanvoer van LNG zal dit echter tot weinig problemen leiden.

Op de hoogte blijven


Wilt u op de hoogte blijven van de marktontwikkelingen? Meld u nu aan.