De energiemarkt verandert continu, daarom praten we je bij en blikken wij alvast vooruit op de volgende week.

marktupdate

Terugblik op afgelopen week

Op de TTF-beurs is de prijs van daggas stabiel gebleven ondanks de grotere vraag door het koude weer. Er was namelijk LNG aanvoer in overvloed. Ook steeg de vraag omdat het Verenigde Koninkrijk minder kolengestookte elektriciteit produceerde en meer gas verbruikte voor de opwek. Dit zal vaker in de toekomst voor gaan komen. De gasopslagen worden nauwelijks nog bijgevuld, gelukkig zitten ze voor meer dan 50% vol, waardoor het geen problemen oplevert.

Op de APX-beurs is de elektriciteitsprijs licht gestegen in het begin van de week maar sloeg om in een daling. Door het koude weer was er weliswaar meer vraag, maar er was voldoende capaciteit waardoor dit weinig invloed had op de prijs. Hiernaast was er in Europa voldoende wind en meer zon, waardoor er meer opwek was uit deze bronnen.

De lange termijnprijzen van gas en elektriciteit zijn gestegen. Dit kwam omdat de EUA-emissierechten zijn gestegen als gevolg van het handelen op technische analyses en weerstandsniveaus die doorbroken zijn. De prijs van ruwe olie en steenkool bewogen alle kanten op.

Vooruitblik op gas

Wat denken wij dat er komende week op de gasmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

Voor de TTF-daggas prijs verwachten wij stabiele prijzen. De kans op een daling is groter dan op een stijging omdat er volop LNG beschikbaar wordt. Daarnaast wordt het volgende week warmer en is er meer zon. Helaas wordt het nog geen rokjesweer, maar we zijn gelukkig onderweg naar de warmte.

Lange termijnprijzen

Voor het lange termijn verwachten wij ook stabiele prijzen. De grondstofprijzen zijn stabiel en zullen dit naar verwachting ook blijven. Alleen welke richting de EUA-emissierechten opgaan is onzeker en dat zal wel van invloed zijn op de prijs.

Vooruitblik op elektriciteit

Wat denken wij dat er de komende week op de elektriciteitsmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

De APX-markt zal naar verwachting stabiel blijven. Doordat er warmer weer wordt verwacht, zal er minder vraag zijn. Daarentegen wordt er ook minder wind verwacht en zal er minder beschikbaarheid van de centrales zijn. De extra zonnestralen zullen het gebrek aan wind niet opvangen waardoor wij niet uitgaan van een prijsdaling.

Lange termijnprijzen

De lange termijn elektra prijzen zijn naar onze verwachting onzeker. Het kan zijn dat de trading van technische analyses leidt tot een stijging van de prijzen. Daarnaast kunnen ook nieuwe ontwikkelingen van de Brexit leiden tot een prijsstijging.