De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

Terugblik op de afgelopen week

Gas eurcent/m35 mei12 meiElektra in Euro/MwH5 mei 12 mei
TTF Daggas23.5426.4OTC Base jun 2163.765.8
TTF jun 202123.3525.9OTC peak call 2266.868.32
TTF call 2219.920.7OTC base call 22 59.661.4

Prijzen ontploffen onder aanvoering van de emissierechten

De energieprijzen lopen al maanden achtereen sterk op. Het zijn voornamelijk de ontwikkelingen op de markt voor emissierechten en gas die de toon zetten. De CO2-prijs dendert door en bereikte wederom nieuwe recordhoogtes afgelopen week. Duitsland meldde op woensdag dat de reductiedoelstellingen worden aangescherpt. De prijs steeg afgelopen week met 1,6 €/EUA, schoot door de 50 €/EUA en sloot de week net onder de 51 €/EUA. De gasprijs voor 2022 steeg ook wederom flink en steeg met 0,8 €/MWh naar 20,7 €/MWh. Er is nog steeds geen sterke injectie in de gasopslagen, afgelopen week bleef het opgeslagen volume redelijk gelijk, waardoor het de vraag is of de opslagen compleet gevuld worden voordat de winter begint. De kolenprijs steeg wederom, ditmaal met bijna 1 €/Ton. De elektra prijs steeg eveneens mee met voorgaande stijgingen en steeg voor 2022 afgelopen week met 2,8 €/MWh naar 61,4 €/MWh. De CSS nam wederom af, ditmaal met 0,6 €/MWh. De CDS nam wel toe en steeg met 0,9 €/MWh. Aan het begin van 2021 bewoog de CO2-prijs zich nog rond de 33 €/ton. Elektriciteitscentrales betalen dus voor elke ton CO2-uitstoot een steeds hogere prijs. Hierdoor vallen de elektriciteitsprijzen alsmaar hoger uit. Dit zien we op zowel de termijn- als spotmarkt. De stijging heeft meerdere oorzaken, maar een belangrijke factor is speculatieve handel. Ook worden er deze week geen emissierechten via veilingen de markt op gebracht vanwege Hemelvaart. Dit geldt voor donderdag en vrijdag. Hierdoor is de markt kortstondig nog krapper dan dat de markt al was.

Afgelopen zondag kenden we zeven aaneengesloten uren met negatieve prijzen op de EPEX markt. Behalve de zondag zagen we ook op de woensdag twee uur negatieve prijzen. Op woensdag 5 mei om 15.00 uur kenden we dan ook een opwek van bijna 13 GW volgens energieopwek.nl, waarmee de productie de vraag ruimschoots overschreed. De hoeveelheid wind en zon zorgde er dan ook voor dat de gemiddelde stroomprijs een behoorlijke stap terugdeed en deze kwam gemiddeld 9 €/MWh lager uit op 48,8 €/MWh. De gemiddelde gasprijs steeg daarentegen wel met 2,1 €/MWh en sloot op 24 €/MWh. De koelere tempraturen speelde hierin een rol.

Al met al blijven de prijzen op de spot- en de termijnmarkten maar oplopen.

Vooruitblik komende weken

De gasmarkt is door de langdurige kou van de afgelopen maanden een stuk krapper geworden. Er is weinig gas beschikbaar door onder andere de gasvoorraden die vrijwel leeg zijn en een beperkte toevoer van LNG naar Europa. Door de lage beschikbaarheid van gas lopen de gasprijzen op. Dit is zichtbaar op zowel de termijn- als spotmarkt. Op korte termijn zien we dan ook geen reden waarom de prijzen zouden zakken. Wanneer het weer structureel wat warmer wordt zien we wel gestaag dalende prijzen, omdat de gasvoorraden dan eindelijk aangevuld kunnen worden. Veel zal ook afhangen van de prijsontwikkelingen op de emissierechten markt.

De prijzen op de spotmarkt zijn opvallend hoog voor deze tijd in het jaar. De trend op deze markt is ook stijgend. Dit lijkt niet snel om te slaan met het oog op een beperkt gasaanbod en een beperkte hoeveelheid duurzame opwek de komende week. Ook hier zien we op korte termijn geen lagere prijzen dus.