De energiemarkt verandert continu, daarom praten wij je bij en blikken wij alvast vooruit op volgende week.

Terugblik op de afgelopen week

Gas eurcent/m317 mrt24 mrtElektra in Euro/MwH17 mrt24 mrt
TTF Daggas17.5518.25OTC Base maart 2149.249.6
TTF maart 202117.5518.15OTC peak call 2260.3560.5
TTF call 2217.417.6OTC base call 22 53.353.7

Korte termijnprijzen volatiel binnen een beperkte bandbreedte

In de afgelopen week waren de korte termijnprijzen voor gas en elektriciteit volatiel. Binnen een handelsdag was bij TTF-gas geregeld een prijsbeweging van 0,5 ect/m3 waar te nemen en bij OTC elektriciteit was dat soms nog meer.

Een belangrijke aanjager van de volatiliteit is de prijsontwikkeling bij de handel in emissierechten (EUA’s). De oplopende prijs voor EUA’s trekt partijen aan die een verder oplopende prijs verwachten. Daarnaast is het Europese Emission Trading System (EU ETS) per 2021 een nieuwe fase ingegaan. Waar het tot voorheen nog mogelijk was voor partijen die een tekort aan rechten hadden om die van het volgende jaar te ‘lenen’, kunnen 2021-rechten bijvoorbeeld niet worden gebruikt om de vraag van 2020 af te dekken. De recente prijsstijging van EUA’s naar nieuwe hoogten heeft mogelijk ook hier mee van doen. Na de top van circa 43 euro/ton zien we EUA’s deze week weer wat terrein prijsgeven richting de 40 euro/ton.

Daggas was, net als de korte termijncontracten, volgzaam en bewoog in de afgelopen week ongeveer een cent op en neer, met een huidig niveau van ruim 18 ect/m3. Dat is nog steeds licht hoger dan het prijsniveau van de komende zomermaanden. De Nederlandse gasvoorraden zijn momenteel nog voor een kwart gevuld. Gevolg hiervan is dat de gasvraag voor het aanvullen in de komende zomermaanden zo’n 4 miljard m3 hoger zal liggen in vergelijking met de afgelopen twee jaren.

De APX-spotprijzen werden afgelopen zondag nog flink naar beneden gedrukt als gevolg van de toegenomen windproductie. Vooral voor de middag zat de meeste wind in de verwachting, waardoor de uurprijzen voor zondagmiddag wegzakten tot net boven de 20 euro/MWh. De afgelopen dagen kenmerkten zich juist spotprijzen in de ochtend- en avondpiek van 70-90 euro/MWh, echter gedurende de tussenliggende middaguren zakten ze weer in richting de 40-50 euro/MWh. Dit keer vanwege de elektriciteitsproductie van zonnepanelen. Woensdagmiddag overtrof de zonkracht ruimschoots de verwachtingen, met langdurig negatieve onbalans tot -160 euro/MWh tot gevolg.

Week-op-week zijn de lange termijn contracten van gas en elektriciteit maar weinig van hun plek gekomen. De contracten van de verdere jaren liepen licht op. Er wordt vooral gekeken naar de EUA’s. De afgelopen dagen lijken handelaren in emissierechten op de rem te trappen en wat winst te nemen. De afgelopen twee weken is het TTF 2022-gascontract niet ver buiten de band van 17-17,5 ect/m3 uitgekomen. Cal-23 handelt ongeveer een cent lager rond de 16,5 ect/m3 en Cal-24 is met circa 15,5 ect/m3 wederom een cent lager geprijsd. Een situatie die overigens bekend staat onder de term ‘backwardation’, waarbij de spotprijs hoger is dan de prijs voor levering in de toekomst.

Vooruitblik komende weken

De prijsontwikkeling van de korte termijn handhaven we op stabiel tot licht dalend. Voor de komende week is de verwachting dat de temperatuur over het algemeen enkele graden boven het seizoensgemiddelde zal liggen, ook zit er meer wind in de verwachting. Daardoor zal de gemiddelde spotprijs voor elektriciteit op een wat lager niveau liggen dan de afgelopen dagen het geval was. De markt prijst voor de komende week een baseprijs van 47,5 euro/MWh, wat zo’n 10 euro/MWh lager is dan de afgelopen week.

Aan de gaskant zien we dat het aanbod van LNG in de afgelopen maand sterk is toegenomen. In zowel Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk als Nederland is een behoorlijke inhaalslag geweest, waardoor het totale maandvolume inmiddels weer rond het niveau ligt van maart 2020. Waar in januari en februari respectievelijk nog 0,2 en 0,6 miljard m3 bij de Gate terminal arriveerde, is dat in maart tot nu toe al opgelopen tot 1,2 miljard m3. Tot het einde van de maand worden daarnaast nog drie schepen verwacht. Deze schepen komen voornamelijk uit de VS. Daardoor wordt het aanbod niet geraakt door de huidige blokkade in het Suez-kanaal. Het stevige LNG-aanbod kan bij het huidige prijsniveau ook in de komende maanden verwacht worden.

Voor de lange termijn handhaven we onze verwachting op onzeker. De onvoorspelbaarheid van de EUA-prijsvorming, maar ook berichten van verlenging van lockdowns geven de markten geen vertrouwen om richting te kiezen. Ook zorgen over het herstel van de economie blijven de markten in hun greep houden. De volatiliteit van de markten geeft daarmee een goed beeld van de huidige situatie waarin we ons bevinden.