Veel bedrijven hebben gas nodig voor hun bedrijfsvoering. Gas is een kwestie van de gaskraan opendraaien en het komt eruit. Simpeler zal het niet worden, maar wist je dat gas een lange weg aflegt voordat het bij jouw bedrijf is?

gastransportnetwerk

De verwarming om je bedrijf lekker warm te houden loopt veelal op gas. Aangezien deze in de zomer niet aangaat is het gasverbruik in de winter stukken hoger dan in de zomer. Bij de meeste bedrijven wordt in de zomer voornamelijk gas verbruikt voor warm water en in de bedrijfskeuken. Gedurende het hele jaar wordt er natuurlijk gas verbruikt om het productieproces op gang te houden (indien dat op gas gaat).

Wat is gas nu precies?

Gas, of beter gezegd aardgas is een fossiele brandstof die brandbaar is en die diep onder de aardkorst te vinden is. Gas bestaat uit verschillende moleculen, zoals methaan, stikstof, zuurstof en kooldioxide. In Europa wordt veel aardgas gevonden en zo ook in Nederland. De aardbevingen in Groningen komen door het gas wat we daar weghalen. We kunnen dit heel moeilijk gaat uitleggen, maar je kan het ook gewoon lezen op Wikipedia.

Zo ontstaat gas

Op verschillende plekken in de wereld zijn er luchtbellen die gevuld zijn met gas. Zo ook bijvoorbeeld in Slochteren, waar het Groninger Gas wordt gewonnen. Ook onder de Noordzee is gas te vinden. In Nederland zijn de CV-ketels afgestemd op het gas uit Groningen, dit is net wat anders dan ander gas gezien dit extra stikstof bevat. Gas wat Nederland koopt uit andere gebieden zal dus moeten worden gemengd met stikstof zodat de CV-ketel het gas aankan.

Het gas wat we kopen komt voornamelijk uit Noorwegen, Rusland en Qatar. Dit komt voornamelijk via pijpleidingen naar Nederland toe, maar een deel komt gekoeld en als vloeistof (LNG) per boot naar Nederland. LNG neemt wel 600 keer minder plek in als gas en dat maakt het vervoeren een stuk makkelijker. In speciale gastankers wordt het vervoerd ver over de wereld en vervolgens opgeslagen in terminals om zo na verdamping de pijpleidingen in te kunnen gaan.

Begin van het gastransportnet

In 1959 werd er in het Groningse Slochteren een gasbel gevonden. Deze ontdekking leidde tot het aanleggen van een gastransportnet in Nederland en met verbindingen naar de rest van Europa. Om te zorgen dat dit op een goede manier zou gebeuren heeft de Nederlandse Staat de Nederlandse Gasunie opgericht. Sinds 1963 bestaat dit bedrijf en zijn zij verantwoordelijk voor het onderhoud van het gastransportnet. Bij de constatering van een gaslek komen zij ook in beweging om het te repareren.

Het aanleggen van het gastransportnet heeft 10 jaar geduurd en in het totaal werd er 12.000 kilometer aan gasleidingen gelegd. Door deze leidingen stroomt het gas naar de bedrijven en woningen en naar de rest van Europa. De gasvoorraden die wij in Nederland hebben zijn maar liefst 25% van de Europese voorraad.

Transport van gas

Gasunie Transport Services (hierna: GTS) is de beheerder van het gastransportnet. Zij zorgen voor de werking, onderhoud en de ontwikkeling van het gasnetwerk. Daarnaast regelen zij de capaciteit en balans op het net en de verbindingen om ons heen. Net zoals bij elketra is het van belang dat vraag en aanbod goed op elkaar is afgestemd.

Lees ook: 3 factoren bij de marktprijsbepaling van elektriciteit

Via de pijpleidingen van GTS gaat het gas naar verschillende gasontvangststations in Nederland. Deze stations zijn de schakel tussen het netwerk van GTS en de locale netbeheerder. Deze netbeheerder zorgt ervoor dat het gas uiteindelijk bij jouw bedrijf terecht komt. De regionale netbeheerders zijn Stedin, Liander, Coteq netbeheer, Enduris, Enexis, RENDO netwerken en Westland Infra.

Transport naar jouw bedrijf

De regionale netbeheerders, zoals hierboven genoemd, zijn verantwoordelijk dat het gas bij jou terechtkomt. Zij brengen het gas van het gasontvangststation naar de eindgebruikers, de bedrijven en de woningen. Echter zijn er wat uitzonderingen, want bedrijven die heel heel veel gas verbruiken, zoals Tata Steel (Hoogovens) en elektriciteitscentrales, zijn direct aangesloten op het GTS netwerk.

Onze rol bij de levering van gas

Nu zal je wellicht denken, wat doen jullie dan eigelijk? Nou wij kopen het gas in op een handelsmarkt om het door te kunnen verkopen aan de klant. Of er ook echt gas uitkomt dat is de verantwoordelijkheid dan weer van de netbeheerder.