De belastingen op de gemiddelde gas- en elektriciteitsrekening gaan vanaf volgend jaar weer flink omhoog. De definitieve tarieven voor 2019 zijn nog niet bekend, maar er is al wel een inschatting gemaakt op basis van de beschikbare informatie.

prinsjesdag

De stijging van de energierekening is het resultaat van een forse verhoging van de Opslag Duurzame Energie (ODE), een lichte afname van de elektriciteit belasting en een lagere heffingskorting.

Heffingskorting verlagen

Het kabinet stelt voor om de heffingskorting met € 51 te verlagen, van € 308,54 naar € 257,54. De belastingvermindering is een vast bedrag dat per aansluiting in mindering wordt gebracht op de voor de levering van elektriciteit verschuldigde energiebelasting.
De ODE is een extra heffing naast de EB, die is bedacht om de investeringen in duurzame en groene energie te verhogen. De ODE betaalt u, net als de EB, per kWh elektriciteit of kubieke meter gas. De heffing is voor elektriciteit verdeeld over vier schalen en voor gas over 5 schalen, afhankelijk van uw verbruik. De ODE tarieven zullen in 2019 met 61% toenemen.

Tarieven 2018 en 2019 elektriciteit en gas ODE

Hier onder vindt u een overzicht van de tarieven in 2018 en de tarieven van 2019.

Elektriciteit ODE Tarief 2018 (€/kWh) Tarief 2019 (kWh) Toename t.o.v. 2018
< 10.000 0,0132 0,0213 61%
10.000 – 50.000 0,018 0,0290 61%
50.000 – 10.000.000 0,0048 0,0077 61%
> 10.000.000 0,000194 0,0003 61%

 

Gas ODE Tarief 2018 (€/m3) Tarief 2019 (€/m3) Toename t.o.v. 2018
< 5.0000 0,0285 0,0459 61%
5.0000 – 170.000 0,0285 0,0459 61%
170.000 – 1.000.000 0,0106 0,0171 61%
1.000.000 – 10.000.000 0,0039 0,0063 61%
> 10.000.000 0,0021 0,0034 61%