De complexbepaling kan worden toegepast bij objecten die bestaan uit twee of meer gebouwde eigendommen die bij elkaar behoren en door één (rechts)persoon worden gebruikt. VanHelder® legt u deze week meer uit over de complexbepaling en welk voordeel u hier uithaalt.

Wat is het voordeel van de complexbepaling?
De energiebelasting wordt per aansluiting berekend op basis van de afgenomen hoeveelheid energie. Het kan zo zijn dat u meerdere aansluitingen binnen één WOZ-object heeft liggen. Indien dit het geval is kan het verbruik van de aansluitingen geclusterd worden. U hoeft op deze manier slecht eenmaal de duurdere energiebelastingschijven te doorlopen in plaats van dat u dit afzonderlijk per aansluiting doet. In onderstaand voorbeeld scheelt u dit 2756 euro per jaar aan energiebelasting!

Op voorhand worden aansluitingen niet automatisch geclusterd, u moet hier dus zelf gehoor aan geven en wij helpen u hierbij graag.

Wanneer heeft u hier recht op

Een voorbeeld van wanneer de complexbepaling van toepassing kan zijn is een bedrijfshal met een apart kantoor waarbij er aparte aansluitingen voor deze twee objecten aanwezig zijn. Andere voorbeelden kunnen zijn fabriekscomplexen, waarbij de productieruimte en het kantoorgebouw gescheiden is of agrarische bedrijven die verschillende aansluitingen hebben voor de opslagruimten en het bijbehorende terrein. Deze onroerende zaken vormen tezamen één onroerende zaak en kunnen geclusterd worden als ze bij dezelfde (rechts)persoon in gebruik zijn en naar de omstandigheden beoordeeld bij elkaar behoren.

Verwacht u dat uw aansluitingen in aanmerking komen voor een clustering en daarmee recht heeft op de complexbepaling, dan kunt u contact opnemen met VanHelder®. Samen zullen wij de bijbehorende documentatie in orde maken en deze versturen naar de belastingdienst. Het is zelfs mogelijk om de clustering met terugwerkende kracht van maximaal vijf jaar alsnog toe te passen.