Er wordt elk jaar er wel aan de energiebelasting gesleuteld. In 2017 hebben we een nieuw kabinet gekregen die tot 2021 de duimschroeven nog extra aandraait. De energiebelasting gaat verder stijgen. Wat merk je hiervan in 2018?

tax

Energiebelasting?

Energiebelasting wordt geheven over verbruikte energie. Bij elektriciteit is dat een onderdeel van elke euro per kilowatt-uur (Kwh) en bij gas per kuub (m3). De nationale tarieven zijn opgebouwd uit een staffel, waarbij je minder betaalt bij meer verbruik.

2018: Klimaat en Co2 groeiend onderwerp

Rutte III zit inmiddels in het zadel en heeft het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ genoemd. Voor Klimaat & Energie betekent dat maatregelen nemen zodat voor 2030 een energiereductie van -49% wordt gedaan in Nederland, om een Europese afname van -55% te supporten. Voor de korte termijn worden maatregelen genomen als vergroening van het belastingstelsel, meer kavels op zee voor windenergie, de introductie van een minimumprijs van CO2 voor de elektriciteitssector.

Kosten energiebelasting

De daadwerkelijke kosten van de energiebelasting staan op de factuur. Het maakt ongeveer voor een kwart deel uit van de prijs per euro energie. Alle tarieven zijn te allen tijde terug te vinden op de website van de belastingdienst. Hieronder vind je enkele handige links.

– Toelichting opbouw energieprijs
Belastingtarieven belastingdienst
– Actuele prijs en historische energieprijzen

Twee type belasting op energie

Vanuit de Nederlandse overheid worden er twee typen belasting voor het verbruik van energie opgelegd. De eerste de zogenaamde ODE, Opslag Duurzame Energie. Het tweede type belasting is de zogenaamde Energiebelasting. Beide typen belasting worden middels staffels verrekend over het verbruik van energie. Hoe meer er wordt afgenomen hoe minder er uiteindelijk in de hoogste schaal wordt betaald. De ODE belasting wordt door de overheid gebruikt om subsidies voor duurzame energie projecten te subsidiëren. In feite betaal je met deze belasting al voor groene energie! De reguliere Energie Belasting verdwijnt in de grote schatkist. Doorgaans zijn beide type belastingen sluitposten op de Nederlandse begroting.

Deze belastingen zijn doorgaans onbesproken en niemand die het eigenlijk begrijpt of de overheid er op aanspreekt. Het is een eenvoudige sluitpost voor de regering om te verhogen en het geld binnen te halen. De verschillende energiebedrijven in Nederland halen deze belastingen binnen en dragen die af aan de belastingdienst.

Kosten energie 2018

In 2018 zal de energiebelasting rond de 5% stijgen ten opzichte van 2017. Niet direct schokkend, maar wel een significante stijging. Dit doet de energiefactuur al harder stijgen dan alleen door de marktwerking in de energie. Wel schokkend zijn de toenames van de Opslag Duurzame Energie (ODE).

‘Vergroening van het belastingstelsel’

Het energie-belastingtarief is opgeboud uit energiebelasting en ODE. Voor elektriciteit en gas zijn in augustus verhogingen ingediend voor 2018 – afhankelijk van verbruik – van 45% tot 79%. Bij verbruik boven de 10K kWh maakt de ODE een kwart uit van de energiebelasting en dat bedrag gaat dus hard stijgen. Dat drukt de energiebelasting nu zo hard omhoog. Dit geldt voor zowel gas als elektriciteit en is het pijnlijkst voor grootverbruikers.

Wat kan je doen aan deze verhoging?

Als ondernemer of inkoper kan je aan een belastingverhoging niets doen. De prijs op verbruik gaat dus met zekerheid stijgen. Wat je wel kunt doen is optimalisaties aan de organisatie, waardoor het verbruik – en dus de rekening – daalt. Bekijk als voorbeeld hiervan onze tips voor besparen met een slimme meter.

Meer weten over de tarieven op energiebelasting?

We geven graag antwoord op al je vragen. Je kunt ons 24/7 telefonisch bereiken op 020 205 0485. Per e-mail kan ook, stuur je vraag dan naar vraag@vanhelder.nl.