De energiemarkt wordt steeds transparanter, mede dankzij veranderende wet- en regelgeving. Zo is 1 januari 2020 een wet in werking getreden die ervoor zorgt dat alle opgewekte stroom herleidbaar wordt naar de bron, dit noemen we full disclosure.

CvO certificaat, Full Disclosure

Groene stroom wordt al langere tijd gecertificeerd door middel van Garanties van Oorsprong (GvO’s). Vanaf 1 januari 2020 is het nu ook verplicht om de grijze energie tot de bron te herleiden. Dit gaat door middel van Certificaten van Oorsprong (CvO’s). Dit geldt voor zakelijke klanten en voor particulieren.

Full Disclosure: volledige transparantie stroom

Tot 1 januari 2020 was er geen certificering voor fossiele energie. Hierdoor is het onduidelijk wat het werkelijke CO2-footprint is van de verbruikte stroom. Volgens de initiatiefnemers heeft de eindgebruiker recht om te weten waar de elektriciteit die hij gebruikt vandaan komt. Dit noemen we ook wel volledige transparantie of Full Disclosure.

De nieuwe Full Disclosure regeling

De regeling die we voor groene stroom kennis de “Regeling Garanties van Oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit”. Per 1 januari 2020 is deze regeling gewijzigd in “Regeling Garanties van Oorsprong en Certificaten van Oorsprong.

De energieleverancier is verplicht om de certificaten bij CertiQ aan te melden, waarbij alle consumptie in Nederland moet zijn gedekt door een CvO of GvO. De ACM is als toezichthouder verantwoordelijk voor de handhaving.

Nieuwe certificaten markt

Er komt een tweede markt, naast de GvO-markt, bij, de CvO-markt. De GvO’s en CvO’s worden door de handelspartijen op de markt aangeboden. Gezien het aanbod op dit moment laag is, is het aanbod in certificaten ook laag. Momenteel zijn de CvO’s alleen nog door Nederland, België, Oostenrijk en Zwitserland ingevoerd. Dit zorgt ervoor dat het wat lastiger is om dit te importeren, in tegenstelling tot de GvO elektriciteit. Een CvO is na productiedatum 12 maanden geldig, daarna kan een CvO niet meer afgeboekt worden en vervalt het recht.

Wat staat er op een Garantie van Oorsprong?

Op een GvO staat aangegeven waar, wanneer en uit welke duurzame bron de energie is opgewekt. Dit kunnen windturbines, zonnepanelen, waterkracht- en biocentrales zijn. Het uitgeven en verhandelen van deze garanties gebeurt volgens een internationaal en gecontroleerd systeem.

Hoe het zit met de CvO’s?

CertiQ maakt sinds 1 januari 2020 onderscheid tussen grijze en groene stroom door beide vormen te certificeren. Zo zijn er nu ook certificaten voor elektriciteit opgewekt uit fossiele bronnen, zoals koken, aardgas en nucleair. Momenteel geven zij etiketteringscerficaten uit voor elektra geproduceerd voor het einde van 2019. Gezien er tussen juli en december 2019 ook elektra productie was, worden deze etiketteringscerficaten gezien als CvO’s. De ACM controleert of de certificering via de nieuwe regels van de markt gebeurt.

Mogelijke kosten eindgebruiker

Momenteel rekenen wij de kosten nog niet door aan onze klanten. Als we de kosten voor CvO’s door zouden berekenen dan zou een huishouden hierdoor jaarlijks €0,80 meer kwijt zijn. Op een verbruik van 30.000 kWh per jaar moet je dan rekenen op €5/€6,- op jaarbasis.

Meer weten over de Full Disclosure?

Wil je meer weten over de Full Disclosure, CvO’s of de gevolgen voor jou? Dat kan! Neem dan even contact met ons op via vraag@vanhelder.nl of bel naar 020-2050 485 en dan helpen wij je verder.

Wist je dat je bij ons in de webshop GvO’s kunt kopen, je kan dan zelf kiezen waar jouw groene stroom vandaan komt.