De energiemarkt verandert continu, daarom praten we je bij en blikken wij alvast vooruit op de volgende week.

De lente is officieel begonnen en dat zien wij ook terug in de energieprijzen. Het warme weer zal er nu echt snel aankomen.

Terugblik naar afgelopen week

Hoewel de weersvoorspelling suggereerde dat het lekker weer zou worden, viel dat wat tegen. Het koelere weer zorgde voor meer vraag in Nederland, maar ook meer export. Aan het prijsniveau zien wij wel dat de angst voor winterweer volledig weg is, de termijnprijzen dalen namelijk hard. Er was veel wind overdag deze week hetgeen wij niet voorspeld hadden. Dit zorgde voor een prijsdrukkend effect waardoor het verschil tussen de piek en dalprijzen erg klein was.

De gasopslagen zitten bijna voor 50% vol, hierdoor is de TTF-gasprijs voor de zomerperiode verder gezakt. Ook door de goede gasaanvoer vanuit Rusland en Amerikaans LNG dalen de prijzen van gas in Europa. Deze daling heeft invloed op de elektraprijzen, deze daalden namelijk mee. Door de goede gasprijs en de goede rentabiliteit van gascentrales daalde de prijs van kolen, dit zorgde voor een verdere daling van de elektra. Een gevolg van de dalende kolenprijzen en de stijgende olieprijzen is dat de emissie rechten rustig zakte, dit zorgde voor een daling op de lange termijn gas en elektra markt.

Alle APX’ers hebben geluk en plukken nu de vruchten van goede beschikbaarheid van elektra zowel uit opwek van de centrales en door wind en zon.

Vooruitblik op gas

Wat denken wij dat er komende week op de gasmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

Op de afbeelding hierboven is de weersvoorspelling van volgende week te zien. Als we dit mogen geloven hebben we volgend weekend een heerlijk weekend. Wij denken dat de prijzen stabiel zullen blijven, maar een lichte stijging sluiten wij ook niet uit omdat er minder wind verwacht wordt.

Lange termijn

De onzekerheid rondom de Brexit is enigszins afgenomen. Hierdoor verwachten we geen sterke schommelingen in de prijs van het gas. Je ziet voor de langere periode dat het prijsverschil tussen de verschillende calls klein is geweest en dat neemt bij ons de onzekerheid weg. Hiernaast komen de OPEC landen weer bijna samen, namelijk begin april, hier zullen zij gezellig gaan kletsen om het productieplafond voor de rest van 2019 te bepalen.

Vooruitblik op elektriciteit

Wat denken wij dat er de komende week op de elektriciteitsmarkt gaat gebeuren?

Spotmarkt

Omdat er minder wind verwacht wordt verwachten we iets minder beschikbaarheid en daardoor een stabilisatie van de APX. Ook is de temperatuur mild voor de tijd van het jaar en zien we daardoor geen rare schommelingen.

Lange termijn

Daar gaan we weer… de Brexit; hoewel minder bewegelijk nog niet van het toneel. Net als de onzekerheid omtrent de importreducties in China. We zouden zo maar weer een bewegelijke CO2 en steenkolenmarkt kunnen zien.