Elektriciteit
Vooruitblik week 16
Op de spotmarkt voor elektriciteit gaan de prijzen omlaag door het warme weer.
Terugblik
Afgelopen week zette de stijgende trend van de elektriciteitsprijzen op de termijnmarkt door. De hoge prijzen van de emissierechten en de stijgende kolenprijzen zijn hiervan de oorzaak. De kolenprijzen stegen onder andere door een verlaging in de CO2-prijs en door de onrust in het midden oosten. Begin deze week zette de stijging van zowel de prijzen voor kolen als voor emissierechten weer verder door.
Gas
Vooruitblik week 16
Vanaf deze week volgt de gasprijs de stijgende trend van kolen en olie. De spotprijzen voor gas lijken niet onder het huidige prijsniveau te kunnen duiken. Dit komt doordat het opgeslagen gas in Europa veel wordt gebruikt en de voorraden de komende maanden goed moet worden aangevuld. Dit zorgt voor een hogere vraag naar gas.
Terugblik
De termijnprijzen voor gas zijn vrijwel gelijk gebleven. Ondanks dat Groningse gasproductie gehalveerd moet worden bleef het toch vrij rustig op de gasmarkt.
Uiteraard is dit een marktverwachting waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Voor meer informatie zieĀ disclaimer.