Helderheid over de wet-en regelgeving rond energiebesparing

Het is niet te doen om alle wetten, regelingen rondom energiebesparing te doorgronden. Er gelden verschillende regels voor klein- en grootverbruikers en voor verschillende bedrijfslocaties. Waar moet uw gebouw nu minimaal aan voldoen?

In dit artikel trachten we hier waar mogelijk wat duidelijkheid in te bieden al is het alleen al voor onszelf…

Welke regelingen zijn er allemaal?

De volgende drie regelingen zijn reeds gestart en hier moet u reeds aan voldoen:

  1. Activiteitenbesluit (artikel 2.15 uit de Wet Milieubeheer): gestart in 2008 – De verplichting tot energiebesparing voor middel- en grootverbruikers door middel van het invoeren van de Best Beschikbare Technieken (BBT). Overigens bestaan verplichte duurzaamheidsmaatregelen al sinds 1993. Als hulpmiddel zijn voor de verschillende bedrijfssectoren in Nederland lijsten met kosteneffectieve Erkende Maatregelen opgesteld die een terugverdientijd hebben van minder dan 5 jaar.
  2. EPBD: gestart in 2013 – 5-jaarlijkse keuring voor airconditioningsystemen en 2 of 4-jaarlijks voor stookinstallaties. Dit geldt voor bedrijven met airconditioningsystemen met een koelvermogen van meer dan 12 kW of niet-gasgestookte verwarmingsinstallatie met een vermogen van meer dan 20 kW.
  3. EED: gestart in 2015 – 4-jaarlijkse audit om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en inzicht te geven in mogelijkheden voor energiebesparing. Dit geldt voor organisaties met meer dan 250 werknemers en/of een jaaromzet van 50 miljoen euro of hoger en een jaarlijks balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro.

De volgende drie regelingen zijn reeds gestart of moeten nog starten:

  1. MJA3: gestart in 2008 – EEP (Energie-efficiëntieplan) 2017-2020: dient 4-jaarlijks vernieuwd te worden. Het is de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie. Deelnemende bedrijven verplichten zichzelf om tenminste 2 procent energie per jaar te besparen.
  2. MEE: gestart in 2009 – EEP 2017-2020: dient 4-jaarlijks vernieuwd te worden. De Meerjarenafspraak energie-efficiëntie voor ETS-bedrijven geldt voor bedrijven die vallen onder het ETS (Emission Trading System).
  3. Energielabel C: Vanaf 2023 moeten alle kantoorgebouwen (100 m2 en groter) minimaal beschikken over een energielabel C. Energielabel A: Vanaf 2030 moeten alle kantoorgebouwen (100 m2 en groter) minimaal beschikken over een energielabel A.

We lichten twee regelingen verder toe omdat die voor veel bedrijven gelden:

Activiteitenbesluit

Wat is het? Het besluit onderscheidt drie type verbruikers:

  1. Kleinverbruikers hebben een jaarlijks energiegebruik van minder dan 50.000 kWh aan elektriciteit en een jaarlijks verbruik aan aardgas van minder dan 25.000 m3. Deze groep heeft geen energiebesparingsplicht.
  2. Middelgrote verbruikers verbruiken tussen de 50.000 kWh en 200.000 kWh aan elektriciteit en tussen de 25.000m3 en 75.000m3 aan gas. Deze groep heeft wel een energiebesparingsplicht.
  3. Grootverbruikers Een grootverbruiker verbruikt meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit of 75.000 m3 aan gas. Deze groep heeft ook een energiebesparingsplicht.

Met ingang van juli 2019 zijn bedrijven verplicht te melden welke maatregelen zij daadwerkelijk hebben genomen om energie te besparen: de zogenoemde informatieplicht of ‘omgekeerde bewijslast’.

 

De labelklassen voor gebouwen lopen van weinig A++++ tot en met veel bespaarpotentieel. Wat is het? In het Energieakkoord is afgesproken dat alle gebouwen in Nederland in 2050 energieneutraal zijn. Om die ambitie te halen, zijn twee tussenstappen afgesproken: in 2030 hebben alle gebouwen ten minste energie -label A en in 2023 moeten alle bestaande kantoren groter dan 100 m2 minimaal over een label C beschikken. In gebouwen die groter zijn dan 250 m2 moet een zichtbaar label voor het publiek zijn opgehangen. Wanneer een kantoorpand bij verkoop, verhuur of oplevering geen energielabel heeft, riskeert de eigenaar een boete van 20.500 euro. Kantoren die in 2023 niet over minimaal label C beschikken, mogen niet meer worden gebruikt. Wat kunt u doen? In het algemeen zijn kantoorgebouwen betrekkelijk gemakkelijk naar label C te brengen, zelfs zonder dat er bouwtechnische aanpassingen nodig zijn. De overstap naar LED-verlichting kan bijvoorbeeld al fors schelen in verbruik.

 

Pff duidelijk toch? Wij gaan even wat LED lampies ophangen!

Geschreven door

Wessel

Wessel

020 205 04 85

Delen