Elektriciteit

Vooruitblik week 30

Naar verwachting zal er een lichte prijsstijging zichtbaar zijn veroorzaakt door iets warmer weer.

Terugblik week 29

Afgelopen week was er een stijging zichtbaar, dit was in lijn met onze voorspelling.

Gas

Vooruitblik week 30

Aankomende week verwachten we dat de gasmarkt stabiel wordt. De aanvoer zal stijgen maar aangewend worden om de voorraden te vullen.

Terugblik week 29

De prijsstijging van olie en steenkool deed de gasprijs stijgen.

Uiteraard is dit een marktverwachting waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Voor meer informatie zieĀ disclaimer.