Elektriciteit APX

Op de APX (dag)markt voor elektriciteit zien we een sterke daling in de eerste helft van 2016. Door de lage olieprijs zagen we dat de markten in de tweede helft van 2016 weer sterk stegen. Deze stijging werd in het begin van 2017 doorgezet door een goede vraag en door een koude (lange) winter. Vanaf januari is de stijging doorgezet tot deze vanaf maart een stabiele trend heeft vertoond. In 2017 zien we dat de APX in zoverre van de jaarlijks terugkerende trend afwijkt doordat een sterke stijging van de prijzen in de zomer uitblijft, die normaal door hitte wordt veroorzaakt.

Elektriciteit Endex

Als we kijken naar de ontwikkelingen op de termijnmarkt (Endex) zien we dat de forwards vanaf januari een grillig verloop laten zien. Het verloop bevat een licht dalende trend met een omslag punt in maart. Vanaf dit moment zien we dat de prijzen van de forwards maandelijks licht gestegen zijn. Tot dusver geen schokkende bewegingen. Naar alle verwachting zullen deze door een toegenomen vraag vanaf september een stijging laten zien.

Gas

Als we kijken naar de prijzen voor gas zien we dat de prijs van gas aan het begin van het jaar aan de hoge kant is geweest door de koude winter en daarmee ook een goede vraag naar gas. Daarna is een geleidelijke daling ingezet in lijn met een daling van de olieprijs vanaf het begin van het jaar. De besluitvorming van de ‘Organization of the Petroleum Exporting Countries’ (OPEC) heeft gezorgd voor een aantal prijsstijgingen van korte duur. Echter is de productie van olie niet verlaagd. Mede daardoor blijft de trend licht dalend.

Conclusie

Al met al hebben we na een grillig begin van het jaar 2017 een dalende trend op alle markten gezien met het uitblijven van een prijsstijging door warm zomerweer op de APX (dag)markt. De huidige markt biedt ondernemers een mooie kans om te profiteren voordat de markten richting het einde van het jaar naar alle waarschijnlijkheid zullen stijgen.

Meer vragen over de energiemarkten en ontwikkelingen?

Bel ons op 020-2050485 en vraag naar Alexander.